rejestracja sprowadzonego samochodu

Kupno samochodu za granicą i przetransportowanie go do Polski to przedsięwzięcie wymagające określonych środków finansowych oraz czasu. Zwłaszcza, gdy kupujemy samochód w miejscu odległym o kilka tysięcy kilometrów. Jednak po powrocie do kraju należy pamiętać o załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności. Samochód należy zarejestrować i wnieść wszelkie opłaty z tym związane. Do opłat urzędowych dochodzą też opłaty dodatkowe takie jak przetłumaczenie dokumentów pojazdu na język polski. Wszystko to generuje dodatkowe koszty zakupu auta za granicą.

 

Formalności do wypełnienie w kraju

Po sprowadzeniu samochodu do Polski należy go jak najszybciej zarejestrować. W tym celu potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Dowód tożsamości – właściciela pojazdu
 • Zagraniczny dowód rejestracyjny
 • Badanie techniczne (aktualne) – wykonane w Polsce lub uznane z kraju pochodzenia auta
 • Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej
 • Tłumaczenie dokumentów pojazdu
 • Dokumenty z Urzędu Skarbowego
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy
 • Umowa zakupu samochodu za granicą lub faktura
 • Wniosek o rejestrację
 • Tablice rejestracyjne pojazdu (jeśli były)

W przypadku, gdy samochód został sprowadzony z kraju nienależącego do Unii Europejskiej niezbędne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających opłacenie cła.

 

Opłaty związane z rejestracją

W przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z innego kraju wymagane są następujące opłaty:

 • Akcyza – wysokość opłaty zależy od pojemności silnika. W przypadku pojemności do 2000 cm3 opłata wynosi 3,1%, a powyżej 2000 cm3 jest równa 18,6% ceny auta.
 • Opłata recyklingowa – wynosi 500 zł i jest płacona na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednak od 1 stycznia 2016 roku opłata ta ma zostać zniesiona.
 • Cło – opłacane w przypadku, gdy samochód został wyprodukowany poza Europą. Wynosi 10% wartości auta powiększonej o koszty transportu.
 • Opłata rejestracyjna – około 250 zł.
 • Podatek VAT – koszt około 160 zł (dowód zwolnienia z VAT).
 • Opłata za tłumaczenie dokumentów samochodu – wszystkie dokumenty samochodu w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polki. Koszt to około 200 zł.
 • Opłata za przegląd techniczny – w przypadku, gdy badania techniczne wykonane za granicą zostaną uznane nie ma konieczności powtarzania ich w Polsce. Koszt to do kilkuset zł.
 • Ubezpieczenie – po zarejestrowaniu należy bezwzględnie ubezpieczyć samochód wykupując polisę OC. To ubezpieczenie jest w Polsce obowiązkowe dla samochodów.

Samochód sprowadzony z innego kraju powinien być zarejestrowany w Wydziale Komunikacji w terminie do 30 dni od daty zakupu.